Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu luty 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 486 mg/l

dla jonów SO4 - 405,0 mg/l

dla zawiesiny - 14 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 29.02.2020 r. wynosiła 874 400 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 95 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lutym 2020 r.