Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 29.12.2021 r. pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków na lata 2022-2023"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 04.01.2022 r. pn.: "Wymiana rurociągu wody pitnej do łaźni w budynku sortowni i do dwóch hydrantów na zewnątrz tego budynku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma "LUCIŃSKI" Roboty Remontowo-Budowalne Handel Art. Przemysłowymi Jan Luciński z Łazisk Górnych. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 52.000,00 zł netto + VAT

 

Konkurs z dnia 28.12.2021 r. pn.: "Dostawa popiołu lotnego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp.z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 25.11.2021 r. pn.: "Dostawa opakowan do konfekcji soli w 2022 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

 • Marma Polskie folie z Warszawy – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Taśma PE 1060 x 0,16 mm

12,70

13 000

165.100,00

Taśma LDPE 5 warstw 850 x 0,14 mm biała z nadrukiem

13,00

52 000

676.000,00

Worek PE otwarty biały 25 kg z nadrukiem

1,15

150 000

172.500,00

Worek PE otwarty biały 25 kg  bez nadruku

1,18

10 000

11.800,00

ŁĄCZNIE

1.025.400,00

 • Shankarpack POLAND Sp. z o.o. ze Strzelina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Big-Bag 1000 kg 850 x 850 x 1150 mm bez nadruku

22,89

32 000

732.480,00

ŁĄCZNIE

732.480,00

 • PROFIL Patryk Pelczarski z Rybnika – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Folia Stretch maszynowa 500 x 0,023 mm

8,80

20 000

176.000,00

ŁĄCZNIE

176.000,00

 

Nie wyłoniono Dostawcy na realizację dostawy:

 • Podkładów 1200x800x0,03 mm,
 • Kapturów 1200x1600x0,03 mm,
 • Worka wentylowego papierowego 50 kg,
 • Palety Euro nowa z certyfikatem UIC i EUR  (fumigowana ) 1200 x 800 x 144 mm,
 •  Palety przemysłowej nowa o nośności 1200 kg 1200 x 800 x 144 mm, deska gr. 22 mm.

 

Przetarg z dnia 20.12.2021 r. pn.: "Remont konstrukcji stalowo-betonowej pod wirówkami soli (RCC) w formule ‘Projektuj i Buduj’"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MALKOR S.C. Andrzej Białożyt, Barbara Białożyt z Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 334.000,00 zł netto + VAT

 

Przetarg z dnia 24.11.2021 r. pn.: "Dostawa chemikaliów w 2022 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

Brenntag Polska Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Ług sodowy

1,85

50 000

92.500,00

Siarczan Glinu

1,48

80 000

118.400,00

ŁĄCZNIE

210.900,00

 

Global Concepts 2000 Polska Sp. z o.o. ze Szczecina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

ESC R 123 L

23,68

1 000

23.680,00

ŁĄCZNIE

23.680,00

 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe STANLAB Sp. z o.o. z Lublina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł/ kg

Planowana ilość dostawy [kg]

Wartość rocznego zamówienia zł

Pirosiarczyn sodowy

2,84

15 000

42.600,00

ŁĄCZNIE

42.600,00

Nie otrzymano w postępowaniu przetargowym ofert cenowych na dostawę:

 • Inhibitora Ameroyal 363,
 • Kwas siarkowy,
 • Antypieniacza Nalco 131 S,,
 • Siarczan miedzi,
 •  Flokulant SUPERFLOCK C-446,
 • Diwodorotlenek wapnia.

 

Przetarg z dnia 29.11.2021 r. pn.: "Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma STRADA Maciej Zdziebło z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 270.000,00 zł netto + VAT

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2021 r. pn.: "Wykonanie przeglądów obiektów budowalnych w 2022 roku".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 39.300,00 zł netto + VAT. 

 

Konkurs z dnia 30.11.2021 r. pn.: "Wybór geodety na lata 2022-2023".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Geodezja Mroczkowski, Kinas S.C. z Jastrzębia-Zdroju. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022-2023 za kwoty zestawione w poniższej tabeli (zł netto + VAT)

Rodzaj usługi

jednostka

Cena netto

Podział działki ewidencyjnej,

2 działki

2600,00

każda następna

550,00

Scalenie działek ewidencyjnych,

2 działki

1800,00

każda następna

450,00

Inwentaryzacja obiektów liniowych,

pierwsze 100m

800,00

każde następne 100 m

480,0

Inwentaryzacja studzienek przy obiektach liniowych,

do 5 sztuk

750,00

każda następna

150,00

Inwentaryzacja obiektów budowlanych i budynków,

obiekt

950,00

Wytyczenie obiektów liniowych,

do 5 punktów

600,00

każdy następny

50,00

Wznowienie znaków granicznych,

do 5 punktów

1500,00

każdy następny

300,00

Pomiary geodezyjne – rzędne terenu,

do 5 punktów

300,00

każdy następny

40,00

Wykonanie map do celów projektowych,

pierwszy hektar

1000,00

każdy następny

400,00

Wykonanie map do celów prawnych.

do 2 działek

800,00

każda następna

250,00

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2021 r. pn.: "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na 2021/2022".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Budoserwis Z.U.H. Sp.z o.o. z Chorzowa. Zadanie zostanie zrealizowany za kwotę:

• 485,00 zł netto + VAT wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej działki geodezyjnej określającej wartość prawa służebności gruntowej,

• 465,00 zł netto + VAT  wykonanie jednego operatu szacunkowego dla jednej działki geodezyjnej określającej wartość prawa własności

 

Konkurs z dnia 19.11.2021 r. pn.: "Wykonanie prac pomiarowo kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz badania sprzętu dielektrycznego na lata 2022-2023".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Rudpol - OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Zadanie zostanie zrealizowany za kwotę 150.000,00 zł netto + VAT na 2 lata obowiązywania umowy tj. 2022 - 2023 rok. 

 

Przetarg z dnia 16.11.2021 r. pn.: "Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma NTCE Andrzej Owcarz z Żor. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 1,63 zł netto/kg + 8%VAT. Łączna cena za przedmiot zamówienienia - 260.800,00 zł netto + 8%VAT.  

 

Przetarg z dnia 17.11.2021 r. pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji wyłączenia przeciwpożarowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Bozigórski Sp.z o.o. z Chałupek. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 470.000,00 zł netto + VAT

 

Konkurs z dnia 15.11.2021 r. pn.: "Nadzór diagnostyczny kompresorów".

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. z Wrocławia. Zadanie zostanie zrealizowany za kwotę 874,00 zł netto + VAT za 1 pomiar diagnostyczny kompresora. 

 

Przetarg z dnia 08.11.2021 r. pn.: "Usunięcie drzew znajdujących się na działkach przy ul. Młyńskiej w Czerwionce - Leszczynach"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zielonych "RAJGRAS" z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 85.500,00 zł netto + VAT. Zakup pozyskanego z wycinki drewna 80 zł netto/m3.

 

Przetarg z dnia 10.11.2021 r. pn.: "Wywóz gipsu do KWK Knurów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Manufaktura Tadeusz Wyleżoł z Czerwionki-Leszczyn. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 42,00 zł netto + VAT za wywóz 1 tony gipsu

 

Konkurs z dnia 26.10.2021 r. pn.: "Wykonanie remontu pomp wirowych średniociśnieniowych w 2022 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. z Gliwic. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku za kwoty zestawione w poniższej tabeli (zł netto + VAT)

OS-250AM/224 900,00
OS-250AM/331 800,00
OS-250AM/437 450,00
OS-200B/221 150,00
OS-200B/323 850,00
OS-200B/426 600,00
OS-100AM/210 100,00
OS-150AM/212 200,00
OS-150AM/314 600,00
OS-150AM/416 800,00
OS-150AM/518 900,00
OS-150AM/621 000,00

 

Przetarg z dnia 14.10.2021 r. pn.: "Zatrudnienie brygady do przeglądów, napraw i remontów kompresorów"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Remak - Energomontaż S.A. z Warszawy oddział Katowice. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 110,00 zł netto + VAT/1rh

 

Przetarg z dnia 15.10.2021 r. pn.: "Zakup części zamiennych do pomp technologicznych typu Scunpump"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma HYDRO Eugeniusz i Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łaczną kwotę 559.999,65 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 28.09.2021 r. pn.: "Nadzór diagnostyczny kompresorów"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 27.09.2021 r. pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania 33 obiektów PGWiR S.A. w I kwartale 2022 roku"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Enea S.A. z Poznania. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 471,50 zł netto/1MWh + VAT.

 

Konkurs z dnia 23.09.2021 r. pn.: "Remont posadzki w budynku RCC w rejonie BC1 i HX-704"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Lanbud Sp. z o.o. z Mikołowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 66.000,00 zł netto + VAT. 

 

Konkurs z dnia 21.09.2021 r. pn.: "Zakup taśm na wymianę w przenośnikach PT-9 i PT-10"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Cobra Europe Sp. z o.o. z Piekar Śląskich. Zakup zostanie zrealizowany za kwotę 70.200,00 zł netto + VAT. 

 

Przetarg z dnia 10.09.2021 r. pn.: "Zakup (wymiana) rozdzielni 400V RN 1.4 i 1.5"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma SIGNAL - ELEKTRO Łukasz Śleziak z Węgierskiej Górki. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 299.990,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 23.08.2021 r. pn.: "Remont zewnętrznej ściany sortowni"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 19.08.2021 r. pn.: "Zakup membran i elementów do procesu RO"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma CHEMTECH Krzysztof Januszkiewicz z Warszawy. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 227.763,28 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 27.07.2021 r. pn.: "Dostawa armatury zaworowej w latach 2021-2022"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma HYDRO Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp.z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 362.843,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 23.07.2021 r. pn.: "Remont posadzki w budynku RCC w rejonie BC1 i HX-704"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 06.07.2021 r. pn.: "Wykonanie sieci CO na terenie zakładu"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Instalmedia Sp. z o.o. z Tych. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 1.150.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 20.07.2021 r. pn.: "Zbudowa platformy do transportu konfekcji z poziomu 5,5 m na poziom 1,1 m wraz z projektem i podnośnikiem"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 29.06.2021 r. pn.: "Zakup pomp typu 150 Z2K - 2 szt."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" z Kielc. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę za 2 szt. pomp 100 960,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 08.07.2021 r. pn.: "Zakup samochodu 5 osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 02.07.2021 r. pn.: "Remont estakady nad rzeką Bierawką"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PP-U Sp. z o.o. z miejscowości Dankowice. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 64 900,00 zł netto + VAT. 

 

Przetarg z dnia 28.06.2021 r. pn.: "Zakup pomp typu Scunpump"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma HYDRO Eugeniusz i Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z Leszna. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 1.190.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 24.06.2021 r. pn.: "Zakup pomp szlamowych w wykonaniu soloodpornym"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma P.P.H.U. Klaudia Sp. z o.o. z Ustronia. Zakup zostanie zrealizowany za kwotę 16 000,00 zł netto + VAT/ za 1 szt. 

 

Konkurs z dnia 30.06.2021 r. pn.: "Modernizacja (wymiana) kart analogowych wraz z konfiguracją oprogramowania w szafie DCS 003RCC - Dostawa kart do szafy DCS 0003 RCC"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma RAControls Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 63 283,79 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 28.05.2021 r. pn.: "Zakup samochodu 5 osobowego z napędem 4x4"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 26.04.2021 r. pn.: "Zakup 4 wózków widłowych"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 21.05.2021 r. pn.: "Remont zbiornika ścieków technologicznych V-10"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Chem-Kor S.C. z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 52.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 19.04.2021 r. pn.: "Dostawa armatury dla inwestycji pt. „Budowa rurociągu tłocznego na odcinku PWO H2 do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisławskiej, Słowików i Skowronków""

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Emet-Impex S.A. Oddział Wodzisław Śląski. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 79.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 21.04.2021 r. pn.: "Zakup 2 wózków widłowych"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp.z o.o. informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 07.04.2021 r. pn.: "Dostawa łożysk SKF"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma WIKA Sp.z o.o. z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane w wysokości upustu 72% od cen katalogowych.

 

Konkurs z dnia 29.03.2021 r. pn.: "Projekt i wykonanie stanowiska zbierania pyłu solnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i automatyką"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma KAS-SERVICE Kasprusz Józef z Mikołowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 106.950,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 26.03.2021 r. pn.: "Dostawa kształtek PE i STAL dla inwestycji pt. „Budowa rurociągu tłocznego na odcinku PWO H2 do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisławskiej, Słowików i Skowronków""

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Pikuła Sp.z o.o. z Jasła. Zadanie zostanie zrealizowane za łączną kwotę 33.253,81 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 25.03.2021 r. pn.: "Przebudowa budynku biurowego (służb technicznych) przy ul. Chlebowej w Jastrzębiu - Zdroju na działkach nr 365/23, 366/23, 367/23"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma ZEN-KAN Zenon Smigielski z Jastrzębia-ZdrojuZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 365.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 23.03.2021 r. pn.: "Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Doosan Babcock Energy Polska S.A. z Rybnika. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 179.670,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 11.03.2021 r. pn.: "Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku  PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską i Słowików"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostało wybrane konsorcjum firm: Trans - Wiert Duda Sp. z o.o. z Gołkowic – Lider, P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda z Gołkowic - Partner . Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 339.300,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 16.03.2021 r. pn.: "Przebudowa rurociągu wody dołowej w Świerklanach przy ul. Pogodnej od działki nr 2408/7 do działki nr 1213/19 o łącznej długości ok. 250 mnb"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostało wybrane konsorcjum firm: Budren Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju - Lider, PPHU Budren Władysław Kwapisz z Jastrzębia-Zdroju - PartnerZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 633.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 15.03.2021 r. pn.: "Dostawa armatury dla inwestycji pt. Budowa rurociągu tłocznego na odcinku PWO H2 do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisałwskiej, Słowików i Skowronków"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Konkurs z dnia 02.03.2021 r. pn.: "Zabudowa plaformy do transportu konfekcji z poziomu 5,5 m na poziom 1,1 m wraz z projektem i podnośnikiem"

Przedsiębiorstwo informuje, że wybór Wykonawcy w oparciu o ww. postępowanie nie został dokonany.

 

Przetarg z dnia 04.03.2021 r. pn.: "Dostawa loco Jastrzębie-Zdrój fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - wywrotki"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma MAN Truck & Bus Polska Sp.z o.o. z NadarzynaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 382.000,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 18.02.2021 r. pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp.z o.o. informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma PetroJet Sp.z o.o. z PionkiZadanie zostanie zrealizowane za kwotę upustu 296,00 zł netto + VAT do ceny jednostkowej m3 oleju napędowego w rafinerii PKN Orlen.

 

Przetarg z dnia 12.02.2021 r. pn.: "Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-kablowego SN 20 kV i nN 0,5 kV  wraz ze słupową stacją transformatorową  SN/nN 20/0,5 kV 630 kVA zasilającą pompownię wody retencjonowanej MOS ul. Wyzwolenia,  Jastrzębie-Zdrój"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Energoserwis Michał Rożek z RybnikaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 214.000,00 zł netto + VAT.

 

Konkurs z dnia 05.02.2021 r. pn.: "Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z Ustawą  z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Exergon Sp.z o.o. z Gliwic. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 11.900,00 zł netto + VAT.

 

Przetarg z dnia 21.12.2020 r. pn.: "Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2021 r."

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania zostały wybrane nw. firmy:

 • SUP - FOL Sp. z o.o. Przeworsk – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Taśma PE 1060 x 0,16 mm

7,20

60 000

432 000,00

Taśma LDPE 5 warstw 850 x 0,14 mm biała z nadrukiem

Podkłady 1200 x 800 x 0,03 mm

0,19

75 000

14 250,00

Kaptury 1200 x 1600 x 0,03 mm

0,33

30 000

9 900,00

Worek PE otwarty biały 25 kg z nadrukiem 350 x 2f50 x 640 x 0,16 mm

0,65

150 000

97 500,00

Worek PE otwarty biały 25 kg bez nadruku 350 x 2f50 x 640 x 0,16 mm

0,54

10 000

5 400,00

ŁĄCZNIE

559 050,00

 • MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. z Warszawy – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Worek PE wentylowy biały 25 kg z nadrukiem i bez nadruku

0,87

100 000

87 000,00

ŁĄCZNIE

87 000,00

 • Shankarpack POLAND Sp. z o.o. ze Strzelina – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Big-Bag 1000 kg 850 x 850 x 1150 mm bez nadruku

19,04

42 000

799 680,00

ŁĄCZNIE

799 680,00

 • PPHU DREX-POL B. Kurzaj z Brąszewic– dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Paleta Euro nowa z certyfikatem UIC i EUR  (fumigowana ) 1200 x 800 x 144 mm

26,30

30 000

789 000,00

Paleta przemysłowa nowa o nośności 1200 kg 1200 x 800 x 144 mm, deska gr. 22 mm

16,50

19 000

313 500,00

ŁĄCZNIE

1 102 500,00

 • PROFIL Patryk Pelczarski z Rybnika – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Folia Stretch maszynowa 500 x 0,023 mm

5,15

20 000

103 000,00

ŁĄCZNIE

103 000,00

 • TEFIM Sp. z o.o. z Warszawy – dostawcą:

Nazwa

Cena jednostkowa zł

Planowana ilość dostawy

Wartość rocznego zamówienia zł

Worek wentylowy papierowy 50 kg 500 x 750 x 130 wk 3 sc z nadrukiem

1,10

90 000

99 000,00

ŁĄCZNIE

99 000,00

 

Przetarg z dnia 29.12.2020 r. pn.: "Dostawa dwóch detektorów metali wraz z montażem"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma EMPEL Sp.z o.o. Sp. K. z KrakowaZadanie zostanie zrealizowane za kwotę 125.000,00 zł netto/2szt. + VAT.