Obszar działalności

PGWiR S.A. dostarcza wodę przemysłową dla zakładów na terenie województwa śląskiego w rejonie Pszczyny, Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Radlina.

Spółka eksploatuje system "Olza" służący oczyszczaniu zasolonych wód kopalnianych z zawiesiny oraz jonów baru. System retencyjno-dozujący "Olza" chroni przed degradacją150 km rzek. Przebiega przez tereny powiatów jastrzębskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, pszczyńskiego, raciborskiego i obejmuje 3-czynne oraz 2- wygaszane kopalnie węgla kamiennego.

Przedsiębiorstwo eksploatuje 36 pompowni wód opadowych zlokalizowanych w nieckach bezodpływowych, które powstały w wyniku eksploatacji górniczej. Pompownie odprowadzają wody opadowe do cieków powierzchniowych eliminując możliwość powstawania lokalnych podtopień w wyniku intensywnych opadów deszczu. Są to obiekty bezobsługowe, których praca jest nadzorowana przez układy automatyczne.

Spółka posiada i eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków znajdujące się w miejscowości Ornontowice i Szczygłowice. Oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne mają zapewnione dostawy ścieków bytowych i komunalnych z terenu kopalń oraz pobliskich osiedli.

Prace rekultywacyjne przedsiębiorstwo realizuje zarówno na terenie województwa śląskiego jak i w innych regionach kraju. Tego rodzaju zlecenia Spółka realizowała również w Republice Czeskiej.