Odwadnianie terenów bezodpływowych

Przedsiębiorstwo eksploatuje 38 pompowni wód opadowych zlokalizowanych w nieckach bezodpływowych, które powstały w wyniku eksploatacji górniczej. Pompownie odprowadzają wody opadowe do cieków powierzchniowych eliminując możliwość powstawania lokalnych podtopień w wyniku intensywnych opadów deszczu. Są to obiekty bezobsługowe, których praca jest nadzorowana przez układy automatyczne. Na największych pompowniach opadowych zabudowane są zatapialne agregaty pompowe o łącznej mocy ponad 300 kW. Łączna moc zainstalowana na pompowniach wynosi ponad 4,2 MW.