Władze Spółki

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu  - Jan Przywara

Zastępca Prezesa Zarządu Spółki ds. Ekonomiczno - Finansowych - Tomasz Rus

Zastępca Prezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju  - Krzysztof Baradziej


Prokurent/Dyrektor ds. technicznych - Andrzej Sokół

Prokurent/Główny Księgowy - Agnieszka Kobiela 

Skład Rady Nadzorczej:

  • Piotr Łusicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Szymon Holeksa - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Grzywiński - Sekretarz Rady
  • Zbigniew Gruszka - Członek Rady
  • Maria Andrejewicz - Członek Rady