ISO/EMAS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Zakres certyfikacji wg normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004:

  1. Ujmowanie, uzdatnianie oraz dostawa wody przemysłowej wraz z badaniami fizykochemicznymi wody.
  2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, w tym zasolonych wód górniczych z badaniami fizykochemicznymi ścieków.
  3. Odwadnianie terenów bezodpływowych.
  4. Rekultywacja składowisk odpadów oraz zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

Certyfikaty są ważne do 26 sierpnia 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Wody i Ścieków w zakresie spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Certyfikat jest ważny do 29.10.2020 roku

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. został pozytywnie zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS. W styczniu 2010 r. PGWiR S.A. zostało wpisane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do krajowego rejestru EMAS o numerze REG.NO. PL-2.24-007-20

Deklaracja środowiskowa PGW i R S.A